Dagmara Żarska

Artykuły

Unowocześnianie procesów zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie Miasta Poznania

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 4 (8), s. 115-146
Data publikacji online: 12 października 2009