Matthew Rampley

Artykuły

Mimesis i alegoria. O Abym Warburgu i Walterze  Benjaminie

Przegląd Kulturoznawczy, 2010, Numer 2 (8), s. 54-74
Data publikacji online: 12 października 2010