Marta Raczek

Artykuły

Weduty, panoramy, prospekty, capriccia, mariny albo o swoistej prolegomenie do Atlasu Mnemosyne Aby’ego Warburga

Przegląd Kulturoznawczy, 2010, Numer 2 (8), s. 75-85
Data publikacji online: 12 października 2010