Andrzej Leśniak

Artykuły

Współczesne studia nad kulturą wizualną: poststrukturalistyczne klisze i  krytyka anachroniczna

Przegląd Kulturoznawczy, 2010, Numer 2 (8), s. 86-97
Data publikacji online: 12 października 2010

Odpowiedź

Przegląd Kulturoznawczy, 2010, Numer 2 (8), s. 173-175
Data publikacji online: 12 października 2010