Petr Málek

Artykuły

Moda jako alegoria „zrujnowanej” moderny. „Metafizyka mody” według Waltera Benjamina

Przegląd Kulturoznawczy, 2010, Numer 2 (8), s. 109-136
Data publikacji online: 12 października 2010