Tomasz Majewski

Artykuły

Kinetyka obrazów i porządek historii: Aby Warburg, Jean-Luc Godard

Przegląd Kulturoznawczy, 2010, Numer 2 (8), s. 137-154
Data publikacji online: 12 października 2010

Pożegnanie profesor Anny Zeidler-Janiszewskiej

Pożegnanie Profesor Anny Zeidler-Janiszewskiej

Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 2 (32), s. 294-295
Data publikacji online: 11 grudnia 2017