Artykuły

Czas grać jeszcze raz! O nowych parafilmowych strategiach temporalności gier wideo

Wielogłos, 2015, Numer 3 (25), s. 53–62
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/2084395XWI.15.020.4799

VIDEO-DRONE – dźwięk we wczesnych pracach Billa Violi

Przegląd Kulturoznawczy, 2010, Numer 1 (7) , s. 87-96
Data publikacji online: 12 października 2010