Stanisław Widłak

Artykuły

Italianismi in lituano dovuti al tramite polacco

Romanica Cracoviensia, Tom 11 (2011), Tom 11, Numer 1, s. 472-479
Data publikacji online: 2012