Artykuły

Kosmos i przemoc – analiza związku kosmicznego ładu i rytów ofiarnych w perspektywie koncepcji  René Girarda

Studia Religiologica, 2015, Tom 48, Numer 3, s. 229–244
Data publikacji online: 20 października 2015
DOI 10.4467/20844077SR.15.017.3788