Artykuły

Polisemia, homonimia a „elementy humanistyczne” – nauczanie leksyki na kursach ESP dla inżynierów odlewnictwa .

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2012, Zeszyt 4 (2012) , s. 30-38
Data publikacji online: 23 października 2012

Wiersze w przekładzie Vuyelwy Carlin i Moniki Frey oraz Ewy Elżbiety Nowakowskiej

Przekładaniec, 17 - Poezja i proza przekładu, s. 92–101
Data publikacji online: 2008

Z wrażenia zapomniałam (wy)tłumaczyć samą siebie

Przekładaniec, 17 - Poezja i proza przekładu, s. 106–108
Data publikacji online: 2008