Artykuły

Sortuj według

How to make English for students of chemistry more fun.  Tips for teachers of ESP

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2009, Zeszyt 1 (2009) , s. 179-184
Data publikacji online: 3 listopada 2010

Film na lekcji języka angielskiego – propozycja zajęć

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2010, Zeszyt 2 (2010) , s. 99-107
Data publikacji online: 28 października 2010

English for Chemistry: film bank – czyli o roli studentów w tworzeniu multimedialnych materiałów do nauczania języka specjalistycznego

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2012, Zeszyt 4 (2012) , s. 39-50
Data publikacji online: 23 października 2012

WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW AUTENTYCZNYCH

Medieval art history

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2017, Zeszyt 7 (2017) , s. 43-52
Data publikacji online: 16 lutego 2018

The Black Death and the Byzantine Empire

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2017, Zeszyt 7 (2017) , s. 53-60
Data publikacji online: 16 lutego 2018