Iwona Kuźmińska

Artykuły

Wykorzystanie modelu agregowanego w nauczaniu języka specjalistycznego na przykładzie lektoratu języka angielskiego dla studentów informatyki Politechniki Krakowskiej

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2012, Zeszyt 4 (2012) , s. 61-67
Data publikacji online: 23 października 2012