Artykuły

Sortuj według

Performance analysis of reinforced polymer cement mortars “RPCMs” used for repairing concrete structures

Czasopismo Techniczne, 2015, Chemia Zeszyt 1 Ch (17) 2015, s. 37-45
Data publikacji online: 11 grudnia 2015
DOI 10.4467/2353737XCT.15.103.4051

Influence of preparation method of polymer coatings on their mechanical properties

Czasopismo Techniczne, 2014, Chemia Zeszyt 2-Ch (24) 2014 , s. 55-61
Data publikacji online: 10 listopada 2014

CHEMISTRY

Nowy sposób wyznaczania wzorów cząsteczkowych dla wszystkich węglowodorów

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 3, s. 41-45
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.030.6341