Artykuły

Sortuj według

Mixing characteristics for gas-liquid system in an external-loop air-lift column

Czasopismo Techniczne, 2014, Chemia Zeszyt 2-Ch (24) 2014 , s. 105-114
Data publikacji online: 10 listopada 2014