Franco Magelli

Afiliacja: CHIMIND

Artykuły

Prediction of turbulent fluid mixing in corrugated static mixers

Czasopismo Techniczne, 2014, Chemia Zeszyt 2-Ch (24) 2014 , s. 165-174
Data publikacji online: 10 listopada 2014