Artykuły

The main assumptions of ESP and EAP. A practical example of an EPS class for humanities students

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2011, Zeszyt 3 (2011), s. 21-48
Data publikacji online: 28 października 2011

Uczenie się i nauczanie języka obcego studentów niewidomych i słabowidzących. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2010, Zeszyt 2 (2010) , s. 43-54
Data publikacji online: 28 października 2010