Artykuły

Sortuj według

On teaching ESP at tertiary level: the case of English for Geography. Part 1

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2016, Zeszyt 6 (2016) , s. 55-63
Data publikacji online: 19 grudnia 2016

Business English inaczej  – refleksje metodyczne

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2009, Zeszyt 1 (2009) , s. 47-56
Data publikacji online: 3 listopada 2009

On using translation-based activities in ESP at advanced level: the case of business English

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2011, Zeszyt 3 (2011), s. 49-62
Data publikacji online: 28 października 2011

Podręcznik i materiały uzupełniające podczas kierunkowych zajęć językowych na uczelniach wyższych. Przykładowy scenariusz zajęć

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2010, Zeszyt 2 (2010) , s. 57-85
Data publikacji online: 28 października 2010