Artykuły

O nietypowej funkcji metafory jako kryterium oceny ekwiwalencji tłumaczenia – na przykładzie liryki Mariny Cwietajewej  

Przekładaniec, 2015, Numer 30, Brodski, s. 217-232
Data publikacji online: 28 września 2015
DOI 10.4467/16891864PC.15.015.4453