Monika Stawicka

Artykuły

Have you got a tape-recorder?  – czyli jak pomóc uczącym się języków obcych przygotować się do części ustnej egzaminów językowych.  Propozycja ćwiczenia

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2009, Zeszyt 1 (2009) , s. 13-18
Data publikacji online: 3 listopada 2009