Anna Witkowska

Artykuły

Tłumaczenie „poezji konkretnej” jako przykład zastosowania metody gramatyczno-tłumaczeniowej w nauce języka niemieckiego

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2009, Zeszyt 1 (2009) , s. 39-45
Data publikacji online: 3 listopada 2009