Artykuły

Testing speaking skills to A2 students

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2016, Zeszyt 6 (2016) , s. 7-15
Data publikacji online: 19 grudnia 2016

Foreign influences in English: on developing language awareness

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2009, Zeszyt 1 (2009) , s. 57-62
Data publikacji online: 3 listopada 2009