Artykuły

Avant-garde tendencies in the design and construction of contemporary islamic complex buildings in Kazakhstan

Czasopismo Techniczne, 2014, Architektura Zeszyt 7 A (14) 2014, s. 229-234
Data publikacji online: 4 września 2014