Artykuły

Hodoeporikon

Czasopismo Techniczne, 2014, Architektura Zeszyt 9-A (22) 2014, s. 168-195
Data publikacji online: 22 października 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.393.4202

Contemporaneity – Zakopane-ness – the heritage of Zakopane. Searching for urban reserves. The potential of underground spaces. Designing in a narrow and demanding location

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 12, s. 63–78
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.124.11449