Informacje o autorze:

Instytut Muzykologii

Artykuły

Muzyka chasydów lelowskich

Prace Etnograficzne, 2015, Tom 43, Numer 1, s. 67–78
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/22999558.PE.15.006.4277