Artykuły

卜弥格与南明王朝文献考辨

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2015, Zeszyt 8, s. 42-66
Data publikacji online: 18 listopada 2015
DOI 10.4467/23538724GS.15.016.4212