Artykuły

Obywatelski Klub Parlamentarny wobec sytuacji na Litwie w latach 1989–1991 w świetle dokumentów Archiwum Senatu i Biblioteki Sejmowej

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (3), s. 523–539
Data publikacji online: 19 października 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.032.3903