Krzysztof Frankowicz

Artykuły

Międzynarodowa konferencja „Exemplis discimus: w 80 rocznicę urodzin Profesora Edwarda Potkowskiego” (Lublin, 24 listopada 2014)

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (3), s. 557-559
Data publikacji online: 19 października 2015

Dzieła XVI-wiecznych padewskich profesorów prawa, filozofów i filologów w zbiorach Biblioteki  Jagiellońskiej oraz ich proweniencja

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2018, Tom XXVII, s. 9-35
Data publikacji online: 10 grudnia 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.001.9976