Artykuły

Hardware-in-the-loop simulator for testing wind turbine generators

Czasopismo Techniczne, 2015, Elektrotechnika Zeszyt 1-E (8) 2015, s. 229-239
Data publikacji online: 16 grudnia 2015
DOI 10.4467/2353737XCT.15.044.3844