Artykuły

New developments in world trade in the first quarter of the 21st century

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, s. 105-113
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.007.7455

Przeszkody i możliwości integracji rozwijających się rynków z globalnymi łańcuchami wartości – przykład Tunezji

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 169–182
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.013.5594

Foreign direct investment in Tunisia: Performance, policies, prospects

International Business and Global Economy, 2015, Tom 34, s. 34–49
Data publikacji online: 26 listopada 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.003.3976

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO HANDLU I FINANSÓW

A common currency for the East African community? Lessons from the introduction of the euro

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 215–230
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.015.9388