Artykuły

Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej – analiza porównawcza procedur w wybranych państwach członkowskich

International Business and Global Economy, 2015, Tom 34, s. 67–77
Data publikacji online: 26 listopada 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.005.3978