Artykuły

Public perception of healthcare personnel in Poland and some other European countries in view of selected studies

International Business and Global Economy, 2015, Tom 34, s. 198–209
Data publikacji online: 26 listopada 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.016.3989

Wybrane aspekty kształtowania wizerunku samorządowych instytucji kultury w Gdańsku

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 2,
Data publikacji online: 5 lipca 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.015.10532

KOMUNIKACJA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Naukowa młodość i dojrzałość – perspektywy medialne i pozamedialne

Media Biznes Kultura, 2017, Numer 1 (2) 2017, s. 23-31
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25442554.MBK.17.001.7648