Artykuły

Twórcy i ośrodki literatury hebrajskiej w Polsce międzywojennej

Studia Judaica, 2015, Nr 1 (35), s. 139–170
Data publikacji online: 27 listopada 2015
DOI 10.4467/24500100STJ.15.007.3890

Wydawcy w służbie idei. O pionierach hebrajskiego świeckiego ruchu wydawniczego

Studia Judaica, 2017, Nr 2 (40), s. 237-263
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24500100STJ.17.011.8246