Artykuły

Tereny zieleni publicznej w kontekście zrównoważonego rozwoju miasta

Prace Geograficzne, Zeszyt 141, s. 52-72
Data publikacji online: 2 września 2015
DOI 10.4467/20833113PG.15.009.4061