Artykuły

Zrównoważona konsumpcja. Źródła koncepcji i jej zastosowanie

Prace Geograficzne, Zeszyt 141, s. 141-158
Data publikacji online: 2 września 2015
DOI 10.4467/20833113PG.15.014.4066