Artykuły

Słowo też jest lekiem, czyli o komunikacji lekarza z pacjentem

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 2 (222), s. 224–237
Data publikacji online: 7 października 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.018.4128