Artykuły

Chory polityk, celebryta, zwykły Kowalski. Granice dozwolonego rozpowszechniania informacji o stanie zdrowia pacjenta

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 2 (222), s. 284–300
Data publikacji online: 7 października 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.022.4132