Jolanta Lenartowicz-Skrzypczak

Informacje o autorze:

Stowarzyszenie „Dziennikarze dla Zdrowia”, ul. Instalatorów 7B, 02-237 Warszawa

Artykuły

Starość „w zwierciadle mediów”

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 2 (222), s. 365–386
Data publikacji online: 7 października 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.027.4137