Informacje o autorze:

Katedra Teologii Mediów, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Artykuły

Komunikacyjna dysfunkcja. Definiowanie zdrowia seksualnego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Kościół katolicki na przykładzie wybranej publicystyki

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 2 (222), s. 491–512
Data publikacji online: 10 października 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.035.4145