Informacje o autorze:

Instytut Nauk Politycznych

Artykuły

Nowy wymiar komunikowania o zdrowiu czy medialny fenomen Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 2 (222), s. 513–527
Data publikacji online: 10 października 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.050.4254