Artykuły

Inżynieria biomedyczna – partner medycyny w komunikowaniu o innowacjach medycznych

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 2 (222), s. 545–553
Data publikacji online: 10 października 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.052.4256