Grzegorz Jacek Nalepa

Artykuły

Człowiek z modułów – analiza adaptacyjności umysłu i ciała do wytworów techniki i technologii w kontekście teorii poznania rozszerzonego i ucieleśnionego

Rocznik Kognitywistyczny, 2015, Tom 8, s. 1-11
Data publikacji online: 16 listopada 2015
DOI 10.4467/20843895RK.15.001.4088