Artykuły

Francja, Niemcy i Polska Bezpośrednio po pierwszej wojnie światowej

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (4), s. 561–572
Data publikacji online: 16 grudnia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.033.4068