Artykuły

Na łamach „Tygodnika Ilustrowanego”: Francja jako fenomen kształtujący polską tożsamość w latach 1918–1928

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (4), s. 641–656
Data publikacji online: 16 grudnia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.038.407