Artykuły

Départements et régions d’outre-mer: héritage du passé colonial de la France. Esquisse d’une problématique

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (4), s. 741–756
Data publikacji online: 16 grudnia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.045.4080

Przemysł dwu- i trzykołowych pojazdów silnikowych (PTW) w Europie. Przykład Piaggio Group

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2018, 21 (1), s. 65-79
Data publikacji online: 30 marca 2018
DOI 10.4467/2543859XPKG.18.006.9186