Magdalena Heruday-Kiełczewska

Artykuły

Francuska lewica a „Solidarność”

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (4), s. 713–723
Data publikacji online: 16 grudnia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.043.4078