Artykuły

The influence of mechanical faults on induction machines with electrical faults

Czasopismo Techniczne, 2015, Elektrotechnika Zeszyt 1-E (8) 2015, s. 43-55
Data publikacji online: 16 grudnia 2015
DOI 10.4467/2353737XCT.15.026.3826