Artykuły

Efficient methods for synthesis of florol and its derivatives

Czasopismo Techniczne, 2015, Chemia Zeszyt 1 Ch (17) 2015, s. 29-36
Data publikacji online: 11 grudnia 2015
DOI 10.4467/2353737XCT.15.102.4050