Artykuły

Przenoszenie ciepła podczas magazynowania gorącej cieczy w zbiorniku

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 4, s. 27-38
Data publikacji online: 28 kwietnia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.045.6356

Laboratory tests of photovoltaic modules formed of multicrystalline silicon cells

Czasopismo Techniczne, 2016, Chemia Zeszyt 1 Ch (4) 2016, s. 39-48
Data publikacji online: 21 listopada 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.045.5307

Heat conduction in the ground under natural conditions and with heat exchanger installed

Czasopismo Techniczne, 2015, Chemia Zeszyt 1 Ch (17) 2015, s. 55-67
Data publikacji online: 11 grudnia 2015
DOI 10.4467/2353737XCT.15.105.4053