Artykuły

Modification of expandable polystyrene beads

Czasopismo Techniczne, 2015, Chemia Zeszyt 1 Ch (17) 2015, s. 77-87
Data publikacji online: 11 grudnia 2015
DOI 10.4467/2353737XCT.15.107.4055