Artykuły

Scaffolds for tissue engineering

Czasopismo Techniczne, 2015, Chemia Zeszyt 1 Ch (17) 2015, s. 89-97
Data publikacji online: 11 grudnia 2015
DOI 10.4467/2353737XCT.15.108.4056